Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw" - od 2016/2017

Uruchomiliśmy stronę internetową dotyczącą nowych stypendiów realizowanych przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

ZAPRASZAMY: prymus.kujawsko-pomorskie.pl

 

Informacje o naborze na rok 2015 - projekt stypendialny "Zdolni na start - IV edycja"

UWAGA! NINIEJSZA STRONA DOTYCZY STYPENDIÓW

NA ROK 2015


Stypendia w projekcie:

  • w roku szkolnym 2013/2014 otrzymało 330 uczniów
  • w roku szkolnym 2014/2015 otrzymało 340 uczniów,

W naborze na rok 2015, tj. na okres 12 miesięcy tegoż roku, przyznano 60 stypendiów.

 


Projekt "Zdolni na start - IV edycja" zakłada wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu kujawsko-pomorskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Województwa.

Projekt stypendialny w województwie kujawsko-pomorskim realizuje:
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 


Szczegółowe zasady przyznawania stypendium na rok 2015 określa dostępny w zakładce "Dokumenty do pobrania" regulamin.

Kalendarium
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wybierz okres wydarzeń:
Miesiąc:
Rok:
Newsletter
powered by netadmin 6.93